Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 15 września 2022 r. (czwartek), godz. 20:30 – uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ). *
  • 16 września 2022 r. (piątek), godz. 20:30 — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ). *

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.